Foreningen

Grundejerforeningen Visbjerg Hegn er en velfungerende forening med 33 parceller og et stort fællesareal. 

Fællesarealet
Der forefindes et stort fællesareal på Visbjerg Hegn, med boldbane og stor legeplads. Legepladesen indeholder et stort klatretårn med rutsjebane, samt et gyngestativ. Der findes også borde/bænkesæt samt en sandkasse. 
Græsklipning af fællesarealerne varetages af en af foreningen ansat anlægsgartner. Snerydning på veje foretages efter skøn af bestyrelsen. Snerydning på den store vej igennem Visbjerg Hegn er kommunens ansvar.

Eget vedligehold 
Det er vedtaget, at man selv klipper og passer græsset på ydersiden af egen hæk. Mårslet er sprøjtefrit område, men det er dog op til den enkelte borger om denne vil bruge sprøjtemidler på privat grund. Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. 

Generalforsamling
Der afholdes hvert år en generalforsamling i november måned. 

Vedtægter
Vedtægter for Grundejerforeningen Visbjerg Hegn kan hentes her.

Kontingent
Årligt kontingent, 2500.-, indbetales til nedenstående konto i Alm. Brand Bank senest 1/10.
Reg. - konto nr: 7681 - 0006680367

Bestyrelsen
Jan Østergaard, formand, nummer 95.
Henning Jacobsen, kasserer, nummer 103.
Jesper Holm Therkildsen, nummer 107.
Morten Carlsen, nummer 9.

Bestyrelsen kan kontaktes på email: bestyrelsen@visbjerghegn.net